วิสัยทัศน์
  แผนผังโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
  ผู้บริหาร
   กลุ่มสาระต่าง ๆ
  คณะกรรมการสถานศึกษา
   หมายเลขภายใน
  ห้องสมุด ๕๐ ปี ทมร.
  บรรยากาศโรงเรียนโรงเรียน
  ต่อต้านยาเสพย์ติด
ผลการประเมินภายในโรงเรียน ประจำปี 2554 หน้า< 1>< 2>< 3>< 4>
 
 
   แบบรายงานการปฏิบัติงาน ssr

   แผนปฏิบัติการ ปี 5
  ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนงาน
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน

แบบฟอร์มส่งรายชื่อ

หนังสือเชิญประชุมและคำสั่งแต่งตั้งฯ

 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่ 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559


***ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 034-611034 ต่อ 103***

*** ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุง โรงเรียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ***

กิจกรรมในโรงเรียน

 

 
 
 
   

                     ข่าวสารการศึกษา

 
งานนิเทศภายในสถานศึกษา
หน่วยฝึกนศท.ทบ.กจ.
       
 
 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
141 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์.0-3461-1034 โทรสาร 0-3461-2157
E-mail Address tmr_info42@gmail.com
จัดทำเว็บไซต์โดยงาน ICT โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
Copyright © 2013 Your Company. All rights reserved.
Designed by webmaster@tmr.ac.th