การใช้โปรแกรมเอ็กเซล

การจัดการด้านการคำนวณ
             โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการคำนวณหรือกระดาษทำการที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในสำนักงานปัจจุบัน

             
1.ประสิทธิภาพของโปรแกรมเอ็กเซล
                       1.งานด้านการคำนวณ
                             โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมีความสามารถจัดการด้านการคำนวณได้หลายรูปแบบง่าย ๆ คือ การบวก ลบ คูณ หาร
                       2.งานด้านการสร้างกราฟ
                              โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสามารถนำเอาข้อมูลที่สร้างนำมาเสนอเป็นชาร์ตหรือกราฟ
                       3.งานด้านฐานข้อมูล
                               โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสามารถสร้างฐานข้อมูลได้ในระดับค่อนข้างดี

                2.ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล   คือ  เป็นปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นตารางสองมิติ  ขนาดใหญ่มาก

                3.การเปิดโปรแกรมเอ็กเซล

วิธีที่ 1.ใช้ปุ่ม START
                        1.คลิกที่ปุ่ม  start  บนทาส์กบาร์
                        2.เลื่อนเมาไปที่คำสั่ง
                        3.คลิกเมา  1  ครั้ง

วิธีที่ 2.ใช้  my computer
                        1.เปิดคอมพิวเตอร์แล้วดับเบิ้ลคลิกที่  my computer
                        2.ดับเบิ้ลคลิกที่ไดร์ฟ C

วิธีที่ 3.ใช้คำสั่งรัน
                        1.คลิกที่ปุ่ม  START  แล้วเลือกคำสั่งรัน
                        2.ตรงคำสั่ง  OPEN  ให้    พิมพ์ไดเร็กทอรี
                        3.เสร็จแล้วคลิก O.K

          4.ส่วนประกอบของโปรแกรมเอ็กเซล
                       1. ไตเติ้ลบาร์        เป็นแถบสำหรับบอกชื่อ
                       2.เมนูบาร์             เป็นแถบคำสั่ง
                       3.ทูลบาร์
                       4.คอนโทรลเมนูบ็อกซ์
                       5.เซลล์
                       6.ฟอร์มูลาบาร
                       7.คอลัมน์
                       8.บรรทัด
                       9.ชีททแท็บ
                      10.สเตตัสบาร์
                      11.เวิร์คบุ๊ค
                      12.เวิร์คชีท

             5.การเปิดโปรแกรมเอ็กเซลล์
                      1.สมุดงาน
                                สมุดงาน   หมายถึง   แฟ้มข้อมูลการเพิ่มสมุดงาน    การเปลี่ยนชื่อสมุด
                      2.แผ่นงาน
                                 เป็นกระดาษทดเลขที่อยู่ในสมุดงาน
                      3.การเคลื่อนที่ไปยังแผ่นงาน
                                  การเคลื่อนที่ไปยังแผ่นงานใช้ปุ่มชีทแท็บที่อยุ่ล้างสุดของหน้าต่างๆ
                      4.การเลือกทำงานกับแผ่น
                      5.การเพิ่มแผ่นงาน
                      6.การลบแผ่นงาน
                      7.การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

งานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
                    เป็นการเลือกนามสกุลไฟล์   อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้

             การจัดการแฟ้มข้อมูลมีวิธีการดังนี้
                    1.การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
                    2.การเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า
                    3.การเปิดแฟ้มข้อมูล
                    4.การ บันทึกแฟ้มข้อมูลครั้งแรกและการบันทึกโดยเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
                    5.การเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต
                    6.การกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของแฟ้มข้อมูล

ประเภทของข้อมูล
                    1.ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ หรือข้อความ
                    2.ข้อมูลประเภทตัวเลข
                    3.ข้อมูลประเภทวันที่และเวลา
                    4.ข้อมูลประเภทสูตร
                    5.ข้อมูลประเภทตรรกศาสตร์

การเลือกเซลล์
                     การเลือกเซลล์  หมายถึง    การเลือกเซลล์ที่จะพิมพ์ข้อความหรือแก้ไขข้อความ
                                  1.การเลือกเซลล์เดียว
                                  2.การเลือกหลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน
                                  3.การเลือกเซลล์หลายเซลล์แต่ไม่ติดกัน
                                  4.การเลือกทั้งแถวและทั้งคอลัมน์
                                  5.การเลือกทั้งแผ่น

การพิมพ์ข้อมูล
                      การพิมพ์ข้อมูลเหมือนกับการพิมพ์เวิร์ด   คือ   การพิมพ์ไปทางขวามือ

การแทรกเซลล์
                       การแทรกเซลล์   หมายถึง    การเพิ่มเซลล์ใหม่ลงไประหว่างเซลล์เดิมที่พิมพ์ข้อความไว้แล้ว   เพื่อให้เกิดเซลล์ว่างๆ

            การแทรกมี 3 ประเภทคือ
                       1. การแทรกแถวตั้ง
                       2. การแทรกทั้งคอลัมน์
                       3. การแทรกเฉพาะบางเซลล์

การลบเซลล์
                      การลบเซลล์   หมายถึง    การลบทั้งเซลล์และข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ด้วย การลบเซลล์มีวิธีการดังนี้
                     1.การลบทั้งแถว
                     2.การลบคอลัมน์
                     3.การลบแบบพิเศษ

การย้ายและคัดลอกข้อมูล
                     การย้ายข้อมูล   หมายถึง    การนำข้อมูลอีกเซลล์หนึ่งไปไว้อีกเซลล์หนึ่ง

การคัดลอกข้อมูล
                     การคัดลอกข้อมูล    หมายถึง    การทำสำเนาข้อมูล    ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหลายชุดโดยที่ข้อมูลยังคงเดิมอยู่

การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
                     การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลภายในเซลล์    หมายถึง    การปรับแต่งข้อมูลที่อยู่ภายในเซลล์ในลักษณะต่างๆ
                                   1.การปรับเปลี่ยนตัวเลขในเซลล์
                                   2.การว่างตำแหน่งในเซลล์
                                   3.การปรับแบบตัวอักษร
                                   4.การใส่เส้นขอบ
                                   5.ลวดลาย
                                   6.การป้องกันเซลล์

การปรับต่างแถว
                       การปรับต่างแถว   เป็นการปรับความกว้าง    ความสูงของแถว    เพื่อให้เหมาะสมกับข้อความ

การปรับแต่งคอลัมน์
                       การปรับแต่งคอลัมน์   เป็นการปรับความกว้าง ของคอลัมน์ การซ่อน และการยกเลิกคอลัมน์

การทำรูปแบบอัตโนมัติ
                       การการทำรูปแบบอัตโนมัติเป็นการจัดว่างแถวและคอลัมน์ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้   เช่น  ทำตัวหนา   ตัวเอน  ตัวนูนแบบสามมิติ การใส่สีตัวหนังสือ ตกแต่งแรงเงา การตี่เส้นกรอบ เป็นต้น
                        การทำปรับลักษณะรูปแบบตัวเอง เป็นการสร้างรูปแบบอัตโนมัติขึ้นมาเอง