วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมทอดผ้าป่าบูชาพระคุณแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ปลูกต้นดาวเรืองบูชาพระคุณแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ค่ายธรรมะ นักเรียนชั้น ม.1 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.1 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
งานสัปดาห์สังคมฯ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
การประชุมเชิงวิชาการ OBECQA และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
แห่เทียนฯ ณ วัดวังขนาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
แห่เทียนฯ ณ วัดศรีโลหะฯ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
แห่เทียนฯ ณ วัดห้วยนาคราช เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ห้องภาพ