วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
จากใจ..ส่งใจ..สานสายใย ลูกทมร. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
โครงการ ฝึกอบรม คลีนิก "เซปักตะกร้อ ทมร. ไทยแลนด์ 4.0" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ทำบุญขึ้นปีใหม่ & กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.1 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ม.1 ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
โครงการ To be number one เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมลูกเสือ ถวายราชสดุดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
พิธีบำเพ็ญกุศลบรรพชาสามเณร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ห้องภาพ