วันอาทิตย์, 08 ธันวาคม 2562

ประกาศ ผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน

ผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน  ประเภท 1 จำหน่ายสินค้าทั่วไป   กดที่นี่ >>Download<<

ผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน  ประเภท 2 จำหน่ายเครื่องดื่ม   กดที่นี่  >>Download<<

ประกาศจากงานบุคลากร