วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

  
  

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT

ขอเชิญชวนทุกท่านใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT  เครื่องมือที่ใช้คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แอพพลิเคชั่นนี้ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ตอบสนองความต้องการของสังคม ผ่านทาง Social Media ซึ่งมีเมนูหลักดังต่อไปนี้

1. การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. การคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

3. การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

4. การคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

5. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์  

สามารถดาว์นโหลดได้ที่ gg.gg/egattmr หรือแสกน QRcode ได้เลยจ้าาาา ^^ 

 

 

วีดีทัศน์ ผลงานต่างๆ

ข่าวจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

More in

ความรู้...นอกห้องเรียน

< >
DLIT
ทรู ปลูกปัญญา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สสค
ศน. สพม.8
คลังความรู้สู่ประชาชน
สวทช.
STEM ศึกษา

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
141 หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110

e-mail : webmaster@tmr.ac.th
Tel : 034-611034

ห้องภาพ

ข่าวสำหรับนักเรียน

Thumbnail ประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา >>เอกสาร<<
Thumbnail   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก้ไข >>เอกสาร<<

Login Form

อื่นๆที่น่าสนใจ