วันอาทิตย์, 08 ธันวาคม 2562

 
  

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  >>Link<<

 

แบบฟอร์มการเขียนคำอธิบายรายวิชา  >>Link<<

 

แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา  >>Link<<

 

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้

 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้  >>Link<<

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ปี 2562 >>Link<<

 

แบบฟอร์มหน่วนการเรียนรู้รายชั่วโมง ปี 2562 >>Link<<

วีดีทัศน์ ผลงานต่างๆ

ข่าวจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

More in

ความรู้...นอกห้องเรียน

< >
DLIT
ทรู ปลูกปัญญา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สสค
ศน. สพม.8
คลังความรู้สู่ประชาชน
สวทช.
STEM ศึกษา

กิจกรรมของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ข่าวสำหรับนักเรียน

Thumbnail ประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา >>เอกสาร<<
Thumbnail   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก้ไข >>เอกสาร<<

Login Form

อื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้

AmazingCounters.com