วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

  
  

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  >>Link<<

 

แบบฟอร์มการเขียนคำอธิบายรายวิชา  >>Link<<

 

แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา  >>Link<<

 

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้

 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้  >>Link<<

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ปี 2562 >>Link<<

 

แบบฟอร์มหน่วนการเรียนรู้รายชั่วโมง ปี 2562 >>Link<<

วีดีทัศน์ ผลงานต่างๆ

ข่าวจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

More in

ความรู้...นอกห้องเรียน

< >
DLIT
ทรู ปลูกปัญญา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สสค
ศน. สพม.8
คลังความรู้สู่ประชาชน
สวทช.
STEM ศึกษา

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
141 หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110

e-mail : webmaster@tmr.ac.th
Tel : 034-611034

ห้องภาพ

ข่าวสำหรับนักเรียน

Thumbnail ประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา >>เอกสาร<<
Thumbnail   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก้ไข >>เอกสาร<<

Login Form

อื่นๆที่น่าสนใจ