วันอาทิตย์, 08 ธันวาคม 2562

 
  

เอกสาร Download ฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

   
 

แนวทางการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน (นักเรียนขาดเรียนนาน)  >>Link<< 
|| File PDF >>Link<<

 

แบบฟอร์มเอกสารนักเรียนขาดเรียนนาน ม.ต้น >>Link<<

|| File PDF >>Link<<

 

แบบฟอร์มเอกสารนักเรียนขาดเรียนนาน ม.ปลาย >>Link<<

|| File PDF >>Link<<

 

 

วีดีทัศน์ ผลงานต่างๆ

ข่าวจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

More in

ความรู้...นอกห้องเรียน

< >
DLIT
ทรู ปลูกปัญญา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สสค
ศน. สพม.8
คลังความรู้สู่ประชาชน
สวทช.
STEM ศึกษา

กิจกรรมของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ข่าวสำหรับนักเรียน

Thumbnail ประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา >>เอกสาร<<
Thumbnail   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก้ไข >>เอกสาร<<

Login Form

อื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้

AmazingCounters.com