วิสัยทัศน์
  แผนผังโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
  ผู้บริหาร
   กลุ่มสาระต่าง ๆ
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   หมายเลขภายใน
  ห้องสมุด ๕๐ ปี ทมร.
  บรรยากาศโรงเรียนโรงเรียน
  ต่อต้านยาเสพย์ติด
ผลการประเมินภายในโรงเรียน ประจำปี 2554 หน้า< 1>< 2>< 3>< 4>
 
 
  f แบบเขียนแผนงาน/โครงการ ปี 58 n
   แบบรายงานการปฏิบัติงาน ssr

  
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน

แบบฟอร์มส่งรายชื่อ

nหนังสือเชิญประชุม

nคำสั่งแต่งตั้งฯ

 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์-
กีฬาสีภายในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กับรายการสะเก็ดข่าว - คิงคอง นักกีฬาอาวุโส <ชมรายการย้อนหลัง>

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมตักบาตรตามวิถีพุทธกับเด็กดี V-Star ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมสร้างกุศลให้เกิดปัญญา และได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>

 
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ร่วมกันนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ชงโคเกมส์ 2014) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องโนโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ 82 พรรษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>
ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
<คลิกเพื่อชมภาพ>
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 <คลิกเพื่อชมภาพ>

                     ข่าวสารการศึกษา

 
งานนิเทศภายในสถานศึกษา
หน่วยฝึกนศท.ทบ.กจ.
 
 

Webbord_Write
ต้องการเขียนเว็บบอร์ด...คลิ๊กที่นี่

     
 
     
 
 
 
สถาบันอุดมศึกษา

มุมนักเรียน
[ StudentZone ]

ห้องพักครู
[ TeacherZone ]

ทูบีนัมเบอร์วัน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ห้องศูนย์เพื่อนใจ
To be Number 1
ติดต่อ 034-611034 ต่อ 122

 
 
ห้องลูกเสือ
 
 
 
 
 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
141 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์.0-3461-1034 โทรสาร 0-3461-2157
E-mail Address tmr_info42@gmail.com
จัดทำเว็บไซต์โดยงาน ICT โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
Copyright © 2013 Your Company. All rights reserved.
Designed by webmaster@tmr.ac.th