.......ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
.....

  
.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้า เว็บไซด์โรงเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 . วิสัยทัศน์
  แผนผังโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
. ผู้บริหาร
  .กลุ่มสาระต่าง ๆ
  .จำนวนครู
  .จำนวนนักเรียน
  .สมาคมผู้ปกครอง
  .คณะกรรมการสถานศึกษา
  .ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  .ฝ่ายบริหารวิชาการ
  .ฝ่ายบริหารบุคลากร
  .ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  .หมายเลขภายใน
   ผลงานครูประเมินโครงการ
   ผลงานครูรัตนา
   ผลงานครูวีระพล
  ผลงานครูผกาพันธุ์
   ผลงานครูอนุชา
   ห้องสมุด ๕๐ ปี ทมร.
  รู้จักโรงเรียน
  หมวดวิทยาศาสตร์
  1ตำรวจ 1โรงเรียน

สำหรับครู

  แบบฟอร์มการลา
 
  ปพ.5ม.1 หลักสูตร 51
  ปพ.5ม.2 หลักสูตร 51
  ปพ.5ม.3 หลักสูตร 51
  ปพ.5ม.4 หลักสูตร 51
  ปพ.5ม.5 หลักสูตร 51
  ปพ.5ม.6 หลักสูตร 51
  ใบปะหน้าข้อสอบ
  แบบฟอร์มแผนปี 2556
........................................
 
                                               
หนังสือพิมพ์
 
 TO BE NUMBER ONE


งานประกวดพระ
โครงการ 1ตำรวจ 1โรงเรียน
ท้ายนี้ที่สวนสนปัจฉิมนิเทศม.6ตอนรัยองคมนตรี


เปิดห้องสมุดสารานุกรม


กีฬาสี ปี2554 ท.ม.ร. 
 
 


งานนิเทศภายในสถานศึกษา
หน่วยฝึกนศท.ทบ.กจ.
รายชื่อ นศท.ท.ม.ร.
  
 
  Google
สภาบันอุดมศึกษา

มุมนักเรียน
[ StudentZone ]

ห้องพักคร ู
[ TeacherZone ]

ห้องลูกเสือ
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
141 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์.0-3461-1034 โทรสาร 0-3461-2157
E-mail Address tmr_info@yahoo.com
จัดทำเว็บไซค์โดยศูนย์ ICT โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
Copyright © 2002 Your Company. All rights reserved.
Designed by webmaster@tmr.ac.th