คำชนิดต่างๆในภาษาไทย

คำนาม

คำกิริยา

คำสรรพนาม

คำสันธาน

คำวิเศษณ์

คำบุพบท

คำอุทาน