สรุปข้อมูลและสถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564