ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ประกาศผลการประมูลร้านน้ำ.pdf

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภายในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

     ตามประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การเปิดประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภายในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ตามเอกสารเลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 นั้น

เอกสาร >>Download<< 

4 ประกาศประมูลจำหน่ายเครื่องดื่มโนโรงเรีย.pdf

    ประกาศโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เรื่อง การเปิดประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภายในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

      โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อประกอบการและจำหน่ายสินค้าภายในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดังนี้ 1. ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ราย

เอกสาร >>Download<< 

     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขุม แสงจันทร์  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

      ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.         ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประเภทเด็ก/เยาวชน ได้แก่ นายสุขุม แสงจันทร์

     ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพ (ได้รับรางวัล : วัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล) และ นายสุขุม แสงจันทร์  (ได้รับรางวัล : วัฒนธรรมวินิต ประเภท เยาวชน) ประจำปีพุทธศักราช 2566

       พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  

        นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ในวันที่อังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  ได้เข้ารับ 2 รางวัล คือ 

     1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพ : วัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล

      2. นายสุขุม แสงจันทร์  :  วัฒนธรรมวินิต ประเภท เยาวชน
      โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงขอแสดงความยินดี ยกย่องคุณครูและนักเรียน ทั้ง 2 ท่านค่ะ

     ขอแสดงความยินดีกับ วงดนตรีกลิ่นชงโค โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

       วงดนตรีไทย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก เพลงลาวดวงเดือน จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 

     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

         นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต”  ประจำปี 2566 ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 13-18ปี จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

     ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

         ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  " วัฒนคุณาธร "

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 19 รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง  มีนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงจำนวน 3 รูป

        สามเณรธนธรณ์   สายรัตณี ม.1/9 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
        สามเณร ธนกฤต พลอยเหลี่ยม ม.1/7 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
        สามเณร ชุติมันต์ มณีโชติ ม.1/7 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท
ภาพถ่ายกิจกรรม >>Link<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >> อ่านต่อ <<

วีดีทัศน์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

วงดนตรีไทย กลิ่นชงโค โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

     การแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก เพลงลาวดวงเดือน 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

Facebook /Webpage Official