Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 19 รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง มีนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงจำนวน 3 รูป

สามเณรธนธรณ์ สายรัตณี ม.1/9 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
สามเณร ธนกฤต พลอยเหลี่ยม ม.1/7 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
สามเณร ชุติมันต์ มณีโชติ ม.1/7 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท
ภาพถ่ายกิจกรรม
>>Link<<

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประมวลภาพกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทักษะวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 การฝึกปฏิบัติการทักษะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 จึงล่วงเลยมาถึงสิ้นปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ทางทีมงานได้นำภาพกิจกรรมดังกล่าวมาให้ชมกันค่ะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
>>Link<<
มัธยมศึกษาปีที่ 2
>>Link<<
มัธยมศึกษาปีที่ 4
>>Link<<
มัธยมศึกษาปีที่ 5 >>Link<<

ตารางห้องประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาว์โหลดตารางห้องประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>Link<<

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปี 2565

ดาว์นโหลดรูปภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์ >>Link<<
ผลการประเมิน
>>Link<<

ภาพบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บางส่วนของคุณครูและนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 >>Link<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >> อ่านต่อ <<

วีดีทัศน์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์

การแสดงน้อมเกล้าบูชิต พระกนิษฐาธิราชเจ้า โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง
>>
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Facebook /Webpage Official